• |
 • E-mail kontakt

o spoločnosti

Od 27.12.2021 do 31.12.2021 bude naša prevádzka zatvorená

TK a EK máte možnosť objednať sa na konkretny čas

https://www.stk-asociacia.sk/Objednavky.aspx?PID=60&SLU=VS&TYPV=V
Podmienky objednávania vozidiel na TK a EK na konkretny termín
 1. Zakazník si vyberie voľný termin z objednávkového systému správnym vyplnením všetkých požadovaných údajov. Systém mu odošle správu s informáciou (sms a e-mailovú správu), že dane vozidlo je na určitý deň objednané na Tk a EK

 2. Pre potvrdenie daného terminu je zákazník povinný uhradiť ciastku 6,00 € zaslaním SMS správy na číslo 8877 v tvare: STK medzera EC vozidla napr. STK PO222FF. Po zaslaní tejto SMS správy zákazník obdrží potvrdzujúcu správu s vygenerovaným kódom o úhrade poplatku a zabezpečení terminu TK a EK

 3. Platba poplatku musi prebehnúť do 60 minut po objednávke, po tomto termíne bude objednávka vozidla z objednávkového systému vymazaná

 4. Vygenerovaným kódom sa zákazník preukáže pracovníkovi na príjme

 5. Objednaný termin platí len pre vozidlo s EČ zadaným v SMS, nie je možné EČ vozidla meniť

 6. Poplatok nie je možné vrátiť z dôvodu omylu, zmeny terminu príp.iné

 7. Vozidlo je nutné pristaviť na STK a odovzdať doklady od vozidla do prijímacej kancelarie min.10 minút pred terminom

 8. Pri oneskorenom pristavení vozidla bude objednávka zrušená, poplatok sa nevracia.

 9. Pokiaľ prevádzkovateľ STK bude v omeškaní so začiatkom výkonu kontroly viac ako 20 minút, zákazníkovi bude poplatok refundovaný. Rezervu 20 minút má prevádzkovateľ z dôvodu limitovanej prechodnosti kontrolnych liniek .

 10. Z dôvodu objektívnych technických problémov na strane prevádzkovateľa STK v čase objednávky może byť objednávka zrušená. Poplatok za objednávku tak bude zákazníkovi vrátený

 11. Je potrebné dbať na skutočnosť, aby sa EČ vozidla v objednávkovom systéme zhodovalo s EČ vozidla zadaným pri platbe poplatku

mimo objednávky vykonávame kontroly TK a EK podľa poradia

 


Vykonávame technické kontroly, emisné kontroly a kontroly originality na osobných, nákladných vozidlách, autobusoch, motocykloch (i s postranným vozíkom) a na dovezených ojazdených vozidlách.
 • pravidelné, opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel
 • kontrola technického stavu pred schválením technickej spôsobilosti
 • kontrola technického stavu na vydanie prepravného povolenia (CEMT)
 • administratívne kontroly vozidiel
 • emisné kontroly vozidiel (LPG, benzín, nafta) bez katalyzátora i s riadeným katalyzátorom
 • bezdemontážne skúšanie teleskopických tlmičov pruženia
 • nastavenie svetiel

 

Vedenie prijalo rozhodnutie zaviesť systém manažérstva proti korupcii. Vytvorilo a implementovalo zásady pre riadenie rizík vzniku korupcie v podmienkach STK. Svoj zámer preukazuje Protikorupčnou politikou, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov STK, s.r.o. Prešov.

V prípade podozrenia o korupčnom správaní alebo porušovaní prijatých pravidiel, neváhajte nás kontaktovať osobne alebo anonymne na:

Osobne kontaktujte dohľad za dodržiavanie pravidiel: Ján Majirský

alebo E-mail: korupcia@stkpo.sk

alebo Tel.: 00421 51/7764 183

alebo poštou do schránky v prevádzke s označením: STK

 

Ochrana osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36454851

  Chcete mať stále dobrý pocit z bezpečnej jazdy vo Vašom vozidle?

  Navštívte našu STK - naše viac ako 20 ročné odborné skúsenosti v tejto oblasti Vám radi poskytneme. Patríme medzi moderne vybavené STK na Slovensku.

Pre zákazníkov s väčším vozovým parkom možnosť:

 • osobitných platobných podmienok,
 • technické prehliadky vozidiel aj mimo pracovného času,
 • poradenská činnosť v oblasti technického stavu jednotlivých typov vozidiel aj v mieste sídla zákazníka.